LOKAL

TÜRKİYE PROJELERİ

Küratörlüğünü In-Between Design Platform’un üstlendiği Commons & Communities Türkiye seçkisi; sosyal refahı geliştirmek, topluluk oluşturmak, empatiyi tetiklemek için bir araç olarak kullanarak mimarlığı yeniden düşünüyor. Farklı bakış açıları ve çözüm yollarını bir araya getirerek yerel kültür üzerinden toplumsal farkındalığı arttırmanın ve kamusal alanı geri kazanmak için dayanışmanın rolünü vurguluyor.

In-Between Tasarım Platformu’nun kürasyonu; karar verme süreçlerine farklı sesleri dahil eden global eğilimlere cevap vererek, ‘ortak yaşam kültürü’ne odaklanıyor. Günümüzde kullanıcı; tasarım sürecinin başında yer alarak, tasarımı fiilen tamamlayan, aktif ve dahil olan bir profil haline geliyor. Böylece ‘son kullanıcı’ kavramı değişiyor. Bu demokratik yaklaşım, “toplum için tasarlamak” algısını “birlikte tasarlamak” olarak dönüştürüyor.

Günümüzde mimar; komünitelerin yaşamak istediği alanları inşa etmelerine yardımcı olan, disiplinlerarası diyaloglar yaratan bir danışman ve kolaylaştırıcı olarak öne çıkıyor.

Tüm bu değişen küresel dinamikler kapsamında, Commons & Communities Türkiye Seçkisi’nde yer alan projeler, mimarlığı; gezegenimizdeki tüm canlı organizmalara saygı duyarak, toplumu kolektif bir şekilde dönüştüren güçlü bir araç olarak yansıtıyor.

  • Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Baksı Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi; yerel kültürün özgün değerlerini kullanarak kırsal kesimde kadınların güvenini, paylaşımını, öğrenmesini ve üretimi teşvik etmeye odaklanıyor.
  • SO? kurucuları ‘Hope On Water’ projesi üzerinden, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı sunarak acil durumlar için konut geliştirme temasına odaklanıyor.
  • Yerel mimarlar, aktivistler, paydaşlar ve yerel topluluk tarafından tasarlanan, üretilen ve geliştirilen İlya'nın Kuzguncuk Bostanı; dayanışmanın, kamusal alan hakkını geri almada nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
  • ŞANAlarc tarafından tasarlanan Kütahya Çamlıbahçe Pazaryeri kentsel aktivitelerin oluşturduğu günlük yaşam ritimlerinin, kent kültürünü zenginleştirmeye olan etkisini ortaya koyuyor.
  • Salon Alper Derinboğaz tarafından tasarlanan İstanbul Kent Müzesi; bugünün müze kavramını; sosyal etkileşim ve gelişimi güçlendiren, yaşayan bir kültürel merkez olarak yeniden düşünüyor.
  • Erginoğlu & Çalışlar’ın küratörlüğü ile geliştirilen Palanga Sanat & Mimarlık Köyü; sanat, tarım ve gündelik hayatı kapsayarak, bütüncül bir kültür yaratan kolektif mimarlık metodolojisini ortaya koyuyor.
  • 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali için Han Tümertekin ve Proje Ortakları tarafından tasarlanan Side by Side (Yan Yana), su kenarlarında bir arada yaşama potansiyellerine olanak sağlıyor. (“Mekanı hareket oluşturur”Jensen, 2009)
  • Elif Çeçen ve Zeynep Tümertekin tarafından tasarlanan Üçüncü Mekan; çeşitli komünitelerle birlikte sürekli gelişen bir kamusal alan yaratıyor.
  • Yahşibey Tasarım Çalışmaları #49 Ekibi, Nevzat Sayın ve Herkes İçin Mimarlık Derneği ile birlikte, Yahşibey Tasarım Çalışmaları 2 adet terk edilmiş köy okulu için geliştirdikleri ‘gerçekleştirilebilir’ tasarım önerilerini sunuyor.
  • Superpool tarafından tasarlanan Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası, şehre 3 yaşındaki bir çocuğun gözüyle bakmamızı sağlayarak yaya güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Yalı Meydanı ve Bisiklet Yolu Uygulamaları, bir ilkokulun önünde mahalle meydanı oluşturmak için düzensiz parklanmayı kaldırmayı, yaya öncelikli bir oyun sokağına dönüştürmeyi amaçlıyor.
Bilgen Coşkun and Dilek Öztürk
IN-BETWEEN Design Platform

Founded by Bilgen Coşkun and Dilek Öztürk, IN-BETWEEN Design Platform creates design-related projects intended to generate value. IN-BETWEEN is working as the partner with European institutions such as EU, Swedish Institute, Danish Cultural Institute, Paris Design Week for diverse design projects, connecting global design institutions with Turkish partners through the fields of Creative Content Consultancy, Design Curation and Design Communication. Bilgen Coşkun is leading Fashion Management Program at Istanbul Moda Academy and Dilek .ztürk is a part time lecturer at Istanbul Bilgi University Faculty of Architecture.

https://in-between.online/

BAYBURT, TÜRKIYE

BAKSI-HÜSAME KÖKLÜ KADIN ISTIHDAM EVI

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Baksı Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi; yerel kültürün özgün değerlerini kullanarak kırsal kesimde kadınların güvenini, paylaşımını, öğrenmesini ve üretimi teşvik etmeye odaklanıyor.

ISTANBUL, TÜRKIYE

‘Hope On Water’

SO? kurucuları ‘Hope On Water’ projesi üzerinden, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı sunarak acil durumlar için konut geliştirme temasına odaklıyor.

ISTANBUL, TÜRKIYE

ILYA'NIN KUZGUNCUK BOSTANI

Yerel mimarlar, aktivistler, paydaşlar ve yerel topluluk tarafından tasarlanan, üretilen ve geliştirilen İlya'nın Kuzguncuk Bostanı; dayanışmanın, kamusal alan hakkını geri almada nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Kütahya, TÜRKİYE

Kütahya Çamlıbahçe Pazaryeri

ŞANAlarc tarafından tasarlanan Kütahya Çamlıbahçe Pazaryeri; kentsel aktivitelerin oluşturduğu günlük yaşam ritimlerinin, kent kültürünü zenginleştirmeye olan etkisini ortaya koyuyor.

Topkapi, Istanbul, Türkiye

İstanbul Kent Müzesi;

Salon Alper Derinboğaz tarafından tasarlanan İstanbul Kent Müzesi; bugünün müze kavramını; sosyal etkileşim ve gelişimi güçlendiren, yaşayan bir kültürel merkez olarak yeniden düşünüyor.

ERZİNCAN, TÜRKİYE

PALANGA SANAT VE MİMARLIK ÇİFTLİĞİ

Erginoğlu & Çalışlar’ın küratörlüğü ile geliştirilen Palanga Sanat & Mimarlık Köyü; sanat, tarım ve gündelik hayatı kapsayarak, bütüncül bir kültür yaratan kolektif mimarlık metodolojisini ortaya koyuyor.

VENEDİK, İTALYA

SIDE BY SIDE

17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali için Han Tümertekin ve Proje Ortakları tarafından tasarlanan Side by Side (Yan Yana), su kenarlarında bir arada yaşama potansiyellerine olanak sağlıyor. (“Mekanı hareket oluşturur”Jensen, 2009)

Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul,Türkiye

Üçüncü Mekân

Elif Çeçen ve Zeynep Tümertekin tarafından tasarlanan Üçüncü Mekân; çeşitli komünitelerle birlikte sürekli gelişen bir kamusal alan yaratıyor.

DİKİLİ, İZMİR, TÜRKİYE

Yahşibey Tasarım Çalışmaları

Yahşibey Tasarım Çalışmaları #49 Ekibi, Nevzat Sayın ve Herkes İçin Mimarlık Derneği ile birlikte, Yahşibey'deki 2 adet terk terk edilmiş köy okulu için geliştirdikleri ‘gerçekleştirilebilir’ tasarım önerilerini sunuyor.

Zümrütevler, Istanbul, Türkiye

Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası & Yalı Meydanı ve Bisiklet Yolu

Superpool tarafından tasarlanan Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası, şehre 3 yaşındaki bir çocuğun gözüyle bakmamızı sağlayarak yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yalı Meydanı ve Bisiklet Yolu Uygulamaları, bir ilkokulun önünde mahalle meydanı oluşturmak için düzensiz parklanmayı kaldırmayı, yaya öncelikli bir oyun sokağına dönüştürmeyi amaçlıyor.

SHARE