MÜŞTEREKLER & TOPLULUKLAR HAKKINDA

GELİŞEN BİR PLATFORM

Pandemi dünyayı değiştiriyor ve bu platform dijital bir ortam aracılığıyla gelecek hakkında birlikte yapıcı düşünmeye yönelik acil ihtiyaca değinmeyi, sürdürülebilir bir dünyaya geçişte lokal toplulukların katılımını güçlendirmeyi ve küresel ölçekte ortak ilham için yerel insiyatifleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

The basis of the platform is a digital version of the Commons & Communities physical exhibition, created by the Architecture Committee of the Danish Art Foundation in 2019. In addition to presenting Danish and international approaches in a simple and clear way, in a ready-to-print design in the format A3 – available for free here on the platform – the exhibition acts as an inspiring scenography for exchanges, collaborations and co-creations on the central question: How do we manage and preserve our common resources?

It will be an evolving platform, a virtual caravan that will accumulate solutions and perspectives over two years across Brazil, China, Russia, Turkey and the Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania) until its culmination as an exhibition at the 28th UIA World Congress of Architecture in 2023 in Copenhagen, which will include local project highlights from the countries involved.

The local platform in Brazil was launched July 16th, 2021 as a pilot, and the other countries will launch their local editions in early 2022. Each edition will be built locally, as there are big differences in what you can talk about, and work with, regarding this theme in these very different countries.

Lokal proje koordinatörü, lokal girişimleri ve süreçleri belirlemek için; ülkedeki Danimarka Kültür Enstitüsü Direktörü ve yerel üniversiteleri, STK’ları ve yerel aktörleri içeren paydaşlar grubu ile birlikte, ön bir küratöryel aşama gerçekleştirecek. İkinci aşama ise 2023’te Kopenhag’daki sergide yer alacak yerel projeleri seçecek küratöryel ekibin kurulması ile başlayacak. Bu grup, UIA2023CPH yönetiminden, Ulusal Sanat Vakfı’nın Mimarlık Komitesi’nden, Kopenhag şehrinden, Danimarka Mimarlar Derneği’nden ve Danimarka Mimarlık Merkezi’nden temsilcilerin katılımını içerecek.

Anders Hentze
ÜLKE YÖNETİCİSİ
DANİMARKA KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ, BREZİLYA

Mayıs 2020’den beri Brezilya’daki Danimarka Kültür Enstitüsü Ülke Yöneticisi’dir. Da-ha öncesinde Bölüm Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanlık görevlerini yapmıştır. 1993-1997 yılları arasında New York’ta The New School for So-cial Research’te ve 1988-1992 yılları arasında Kopenhag’da RMC Konservatuarı’nda eğitim görmüştür. 2012 yılından beri Brezilya’da yaşamaktadır. Rio de Janeiro'daki 2016 Olimpiyatları sırasında Danimarka pavyonunun kültürel programı da dahil olmak üzere DCI için bir dizi kültürel proje yaratmış ve üretmiştir.

DANİMARKA KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Danimarka Kültür Enstitüsü özerk bir kurumdur. 1940'tan beri insanlar arasında karşılıklı anlayış oluşturmaya çalışıyoruz.

Sanat ve kültürün Danimarka'nın en önemli varlıkları arasında olduğuna inanıyoruz.

Özellikle eşit haklar, eğitim, sürdürülebilir kalkınma, demokrasi ve aktif vatandaşlık söz konusu olduğunda paydaşlarımızla birlikte, sınırları zorlayan, ortak değer yaratan ve ilham veren uluslararası faaliyetler geliştiriyoruz.

Vizyonumuz, sanat, kültür ve bilgi alışverişinin, küresel zorlukların üstesinden gelmeye ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini güçlendirmeye katkıda buluna-bileceğini göstermektir.

Danimarka Kültür Enstitüsü
Vartov, Farvergade 27 L, 2
DK-1463 Copenhagen K
DANİMARKA

plugins premium WordPress
SHARE