MÜŞTEREKLER & TOPLULUKLAR HAKKINDA

GELİŞEN BİR PLATFORM

Bu platform, gelecek hakkında yapıcı bir şekilde düşünme ihtiyacına cevap verirken birlikte hareket etme, yerel toplulukların sürdürülebilir bir dünya yolundaki katılımlarını güçlendirme ve yerel girişimleri küresel düzeyde karşılıklı ilham için dijital dünya aracılığıyla ortaya çıkarma acil ihtiyaca yanıt vermektedir.

Platformun temeli, Danimarka Sanat Vakfı Mimarlık Komitesi tarafından 2019’da gerçekleştirilen Commons & Communities fiziksel sergisinin dijital versiyonuna da-yanıyor. Sergi, Danimarkalı ve uluslararası yaklaşımları basit ve açık bir yolla, plat-formda ücretsiz olarak bulunan A3 formatındaki baskıya hazır tasarımla sunuyor. Buna ek olarak, “Ortak kaynaklarımızı nasıl yönetiriz ve koruruz?” sorusunu merkeze alarak paylaşım, işbirlikleri ve ortak çalışmalar için ilham verici bir senografi görevi görüyor.

Bu, Brezilya, Çin, Türkiye ve Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya, Litvanya) boyunca iki yıl boyunca çözümler ve perspektifler biriktiren, evrim geçiren bir platform olacak ve 2023 yılında Danimarka'da fiziksel bir sergiye yol açacak. Bu sergi, ilgili ülkelerden yerel proje vurgularını ve yeni Danimarka projelerini içerecektir.

Brezilya'daki yerel platform, bir pilot olarak 16 Temmuz 2021 tarihinde başlatıldı ve diğer ülkeler kendi yerel baskılarını 2022'nin başlarında başlattı. Her baskı yerel olarak oluşturulur, çünkü bu çok farklı ülkelerde bu tema hakkında konuşabileceğiniz ve çalışabileceğiniz büyük farklılıklar vardır.

Danimarka'daki fiziksel sergi, Køge Belediyesi ile ortaklık içinde üretilmektedir. Køge'de 1 Eylül tarihinde açılış yapacak ve Belediye'nin etkinlik programı eşliğinde gerçekleşecektir. Siz de davetlisiniz, bu yüzden yakında daha fazla bilgi için takipte kalın!

Anders Hentze
ÜLKE YÖNETİCİSİ
DANİMARKA KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ, BREZİLYA

Mayıs 2020’den beri Brezilya’daki Danimarka Kültür Enstitüsü Ülke Yöneticisi’dir. Da-ha öncesinde Bölüm Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanlık görevlerini yapmıştır. 1993-1997 yılları arasında New York’ta The New School for So-cial Research’te ve 1988-1992 yılları arasında Kopenhag’da RMC Konservatuarı’nda eğitim görmüştür. 2012 yılından beri Brezilya’da yaşamaktadır. Rio de Janeiro'daki 2016 Olimpiyatları sırasında Danimarka pavyonunun kültürel programı da dahil olmak üzere DCI için bir dizi kültürel proje yaratmış ve üretmiştir.

DANİMARKA KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Danimarka Kültür Enstitüsü özerk bir kurumdur. 1940'tan beri insanlar arasında karşılıklı anlayış oluşturmaya çalışıyoruz.

Sanat ve kültürün Danimarka'nın en önemli varlıkları arasında olduğuna inanıyoruz.

Özellikle eşit haklar, eğitim, sürdürülebilir kalkınma, demokrasi ve aktif vatandaşlık söz konusu olduğunda paydaşlarımızla birlikte, sınırları zorlayan, ortak değer yaratan ve ilham veren uluslararası faaliyetler geliştiriyoruz.

Vizyonumuz, sanat, kültür ve bilgi alışverişinin, küresel zorlukların üstesinden gelmeye ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini güçlendirmeye katkıda buluna-bileceğini göstermektir.

Danimarka Kültür Enstitüsü
Vartov, Farvergade 27 L, 2
DK-1463 Copenhagen K
DANİMARKA

SHARE