R-URBAN

R-Urban is a bottom-up strategy based on networks of urban commons and collective hubs supporting civic resilience practices initiated by atelier d’architecture
autogérée (aaa).

SWEET WATER VAKFI

Sweet Water Vakfı’nıın bu çalışması, ekonomik zorluklar, şiddet, sürekli yoksulluk ve sistemik ırkçılık gibi; toplumları saran günlük kaosa doğrudan bir yanıttır.

ORTAK ALAN

Sosyal sanat pratikleri, genellikle, toplumun hayal gücünde uçuşan fikir ve uygulama-ları, deneysel ve eğlenceli yollarla hayata geçirir. Bu örnekteki uygulamalar, toprak ve mekan çalışmalarını içeriyor.